Vaktransitie

Voor het tijdelijke project Vaktransitie ontwikkelde Webmedia works de nieuwe website.

Project
Vaktransitie.nl
(was tijdelijk site, inmiddels uit de lucht)

Opdrachtgever
Vormtaal

Taak Webmedia works
Bouw website

Ontwerp
Vormtaal

Content management systeem
WordPress