Top Home Rentals

Voor Top Home Rentals ontwierp en bouwde Webmedia works deze meertalige website.

Top Home Rentals richt zich op bemiddeling voor (tijdelijke) huisvesting voor arbeiders.

Project
Tophomerentals.nl

Opdrachtgever
Top Home Rentals

Taak Webmedia works
Bouw en ontwerp website

Ontwerp
Webmedia works

Content management systeem
WordPress