Brede Scholen Etten-Leur

In opdracht van de Gemeente Etten-Leur maakte Webmedia works de website voor Bredescholenetten-leur.nl.

De website is een platform voor de brede scholen in Etten-Leur en biedt een scala aan activiteiten waar ouders hun kinderen voor kunnen inschrijven. De WordPress-website bevat veel maatwerk.

De site is ontworpen door Vormtaal uit Etten-Leur.

Project
Bredescholenetten-leur.nl
(vanwege bezuinigingen gestopt)

Opdrachtgever
Gemeente Etten-Leur

Taak Webmedia works
Bouw website

Ontwerp
Vormtaal

Content management systeem
WordPress, uitgebreid maatwerk